Hidrogeologija

Kai reikia Vandens

Vandens gręžinio įrengimas

Įdėta >>> >>> 2012, birželio Pr >>> Hidrogeologija | Komentavimas išjungtas įraše Vandens gręžinio įrengimas

Vandens gręžinio įrengimo darbus galima suskirstyti į keturias stadijas: projektavimas, mechaninis Žemės gręžimas ir eksploatacinio vandens gręžinio įrengimas, duomenų Lietuvos geologijos tarnybai (LGT) teikimas. Gręžinį įrenginėjanti įmonė įstatymų nustatyta tvarka privalo LGT perduoti geologinių darbų atlikimo metu gautus geologinius  duomenis ir turi parengti eksploatacinio vandens gręžinio pasą, kurioje pateiktas faktinis gręžinio gylis ir konstrukcija, hidrogeologiniai parametrai, bendra išgaunamo vandens cheminė sudėtis....

skaityti toliau

Vandeningasis sluoksnis

Įdėta >>> >>> 2012, birželio Pn >>> Hidrogeologija | Komentavimas išjungtas įraše Vandeningasis sluoksnis

Vandeningasis sluoksnis – vandeniu užpildytas vienalytis arba artimos litologinės sudėties bei filtracinių savybių uolienų sluoksnis, iš kurio techniškai įmanoma racionaliu būdu išgauti požeminį vandenį.

skaityti toliau

Vandenvietės sanitarinės apsaugos zonos nustatymas

Įdėta >>> >>> 2012, birželio Pn >>> Hidrogeologija | Komentavimas išjungtas įraše Vandenvietės sanitarinės apsaugos zonos nustatymas

 Vandenvietės sanitarinės apsaugos zonos nustatymo tikslas – numatyti priemones, skirtas apsaugoti požeminio vandens šaltinius nuo taršos, užtikrinti požeminio vandens, tiekiamo vartotojams, saugą ir kokybę. Paprastai rengiamas vandenvietės SAZ specialusis planas – teritorijų planavimo dokumentas, nustatantis vandenvietės sanitarinės apsaugos zonos dydį ir ribas bei šios teritorijos tvarkymo reikalavimus.

skaityti toliau

Vandens kaptažo įrenginys – vandens gręžinys

Įdėta >>> >>> 2012, birželio Pn >>> Hidrogeologija | Komentavimas išjungtas įraše Vandens kaptažo įrenginys – vandens gręžinys

Vandens kaptažo įrenginys – specialus įrenginys, pritaikytas požeminiam vandeniui paimti. Įrengimo darbai vyksta keliais etapais: projektavimo darbai leidimui naudoti požeminį vandenį gauti, mechaninį Žemės gręžimą ir eksploatacinio gręžinio įrengimą. Vandens gręžinio gylis labiausiai priklauso nuo kvalifikuotos geologinių duomenų interpretacijos gręžimo metu. Laiku atpažinus vandeningą sluoksnį bus išvengta papildomų gręžimo darbų.

skaityti toliau

Geologiniai parametrai

Įdėta >>> >>> 2012, birželio Pn >>> Hidrogeologija, Į Geotermija puslapį | Komentavimas išjungtas įraše Geologiniai parametrai

Geologinė storymė buvo formuojama tukstančius metų. Dabar, po mūsų kojomis, vyksta nesiliaujantys procesai tokie, kaip natūralus požeminio vandens, šiluminės energijos judėjimas. Ačiū fizikai, matematikai, mokslams, kurie leidžia mums pamėginti suvokti, kaip įvairūs procesai vyksta gelmėse ir kas juos lemia. Yra gausybė parametrų ir koeficientų: geologiniai, hidrogeologiniai, terminiai, geofizikiniai ir t.t. Darant prielaidą, kad Žemės gelmės yra tokios, kokios yra ir juose susiformavusi tam tikrų procesų natūralūs srautai, išeina, kad...

skaityti toliau