Požeminio vandens išteklių įvertinimo ir sanitarinės apsaugos zonos nustatymo darbai

UAB „Hidro Geo Consulting“  atliko AB „Vilniaus degtinė“, Obelių spirito varyklos vandenvietės Audronių I k., Obelių sen., Rokiškio r. sav. Požeminio vandens išteklių įvertinimo ir sanitarinės apsaugos zonos nustatymo darbai. Pagal gręžinių tiriamųjų išpumpavimų duomenis nustatytas gręžinių techninis stovis, produktyvių vandeningų sluoksnių hidrogeologiniai parametrai, atliktas požeminio vadnens išteklių įvertinimas ir parengtas vandenvietės SAZ specialusis planas;

Atlikome „Žalesos“ vandenvietės našumo padidinimo galimybių studiją, įvertinta naujų gręžinių įtaka esamiem gręžiniam;

Skaityti toliau

Žemės gelmių šiluminės energijos auditas

Atlikome Žemės gelmių tyrimą „Žemės gelmių šiluminės energijos žvalgybos darbai aukštųjų technologijų tyrimų centrui Vilniuje“. Vykdant projektą buvo:

Parengti Žemės gelmių tyrimo projektai;

Atlikti Tiesioginiai ir netiesioginiai geologiniai tyrimai;

Vykdyta geologinių darbų priežiūra,

Nustatyti uolienų geoterminiai parametrai,

Parengta atliktų geologinių darbų ir gautų tyrimų rezultatų ataskaita pateikta Lietuvos Geologijos Tarnybai prie LR Aplinkos Ministerijos.

Skaityti toliau

Glaustai

Glaustai

UAB „Hidro Geo Consulting” įkurta 2011 m. Jai vadovauja Vilniaus Universiteto hidrogeologijos ir inžinerinės geologijos magistras Žygimantas Palaitis nuo 2006 metų vykdantis įvairius geologinius darbus. Atliko, parengė ir Lietuvos Geologijos Tarnybai prie LR Aplinkos ministerijos perdavė atliktų geologinių darbų, Žemės gelmių išteklių įvertinimo ir vandenviečių sanitarinės apsaugos zonos nustatymo projektus. Sekmingai įvykdė 10000 m3/d našumo požeminio vandens paieškos geologinių darbų ir kitus projektus.

Lietuvos geologijos tarnyba 2011 m balandžio mėn. UAB “Hidro Geo Consulting” išdavė leidimą tirti Žemės gelmes ir suteikė teisę atlikti:

  • požeminio vandens (visų rūšių, taip pat Žemės gelmių šiluminės energijos) paiešką ir žvalgybą;
  • ekogeologinį tyrimą
Skaityti toliau

Kvalifikacija

UAB „Hidro Geo Consulting” vadovas Vilniaus Universiteto hidrogeologijos ir inžinerinės geologijos magistras Žygimantas Palaitis nuo 2006 metų vykdo geologinius darbus, atliko, parengė ir Lietuvos Geologijos Tarnybai perdavė Žemės gelmių šiluminės energijos žvalgybos darbų (2500 MWh/a), Anykščių, Širvintų, Pakruojo rajonų  vandenviečių požeminio vandens išteklių įvertinimo ir sanitarinės apsaugos zonos nustatymo ataskaitas (>500 m3/d). Sekmingai įvykdė 10000 m3/d našumo požeminio vandens paieškos geologinių darbų ir kitus projektus.

Skaityti toliau

Apie mus

Šiuolaikinės specializuotos studijos ir intensyvus interdisciplinarinių žinių gilinimas, leidžia suvokti procesus vykstančius Žemės gelmėse ir jų panaudojimą žmogaus gerovei. Mūsų tikslas yra racionalus Žemės gelmių panaudojimas šiuolaikiniams įmonių ir individualių užsakovų keliamiems reikalavimams Geotermijos ir Hidrogeologijos srityse. Kaip geologai, suvokiame, kas yra Žemės gelmės, kokie ištekliai, koks turtas slūgso tiesiog po kojomis ir privalome Jums apie tai pranešti. 

Esame išsilavinę ir žinias gilinantys savo srities specialistai. Jauni, energingi, kupini entuziazmo ieškome sprendimų šiuolaikinių šiluminės energijos ir požeminio vandens poreikių tenkinimui. Žinios, komanda ir techninės galimybės leidžia atlikti darbus ir parengti dokumentaciją aukščiausiame lygyje.

 

Skaityti toliau