Požeminio vandens išteklių įvertinimo ir sanitarinės apsaugos zonos nustatymo darbai

UAB „Hidro Geo Consulting“  atliko AB „Vilniaus degtinė“, Obelių spirito varyklos vandenvietės Audronių I k., Obelių sen., Rokiškio r. sav. Požeminio vandens išteklių įvertinimo ir sanitarinės apsaugos zonos nustatymo darbai. Pagal gręžinių tiriamųjų išpumpavimų duomenis nustatytas gręžinių techninis stovis, produktyvių vandeningų sluoksnių hidrogeologiniai parametrai, atliktas požeminio vadnens išteklių įvertinimas ir parengtas vandenvietės SAZ specialusis planas;

Atlikome „Žalesos“ vandenvietės našumo padidinimo galimybių studiją, įvertinta naujų gręžinių įtaka esamiem gręžiniam;

Skaityti toliau

Žemės gelmių šiluminės energijos auditas

Atlikome Žemės gelmių tyrimą „Žemės gelmių šiluminės energijos žvalgybos darbai aukštųjų technologijų tyrimų centrui Vilniuje“. Vykdant projektą buvo:

Parengti Žemės gelmių tyrimo projektai;

Atlikti Tiesioginiai ir netiesioginiai geologiniai tyrimai;

Vykdyta geologinių darbų priežiūra,

Nustatyti uolienų geoterminiai parametrai,

Parengta atliktų geologinių darbų ir gautų tyrimų rezultatų ataskaita pateikta Lietuvos Geologijos Tarnybai prie LR Aplinkos Ministerijos.

Skaityti toliau