Žemės gelmių išteklių įvertinimas

Rengiame ir įstatmų nustatyta tvarka pateikiame Lietuvos geologijos tarnybai prie LR Aplinkos ministerijos atliktų „Žemės gelmių išteklių įvertinimo“ geologinių darbų ir gautų tyrimų rezultatų ataskaitas būtinas leidimui naudoti Žemės gelmių šiluminės energijos ar požeminio vandens išteklius gauti ar pratęsti;

Tiesioginius ir netiesioginius geologinius tyrimus, būtinus atlikti požeminio vandens ar šiluminės energijos išteklių įvertinimui:

Tiriamuosius vandens gręžinių hidraulinius išbandymus;

Tiriamuosius įrengtų gruntinių (GHE) ar gręžskylinių (BHE) šilumokaičių terminius išbandymus – Terminės reakcijos tyrimą (TRT).

 Analitiniais matematiniais metodais nustatome

                                 eksploatacinių vandens gręžinių ir geoterminių šilumokaičių techninį stovį;

                                 vandeningo sluoksnio hidrodinaminius parametrus;

                                 uolienų šiluminius parametrus;

;

„Vandenviečių požeminio vandens išteklių įvertinimo ir sanitarinės apsaugos zonos nustatymo“ ataskaitas;

„Žemės gelmių šiluminės energijos išteklių įverinimo“ ataskaitas;

Geologinių tyrimų ir geologinių darbų projektus;

Geologinę dokumentaciją.

Geologinių darbų (mechaninio Žemės gręžimo) priežiūrą.

 

Skaityti toliau