Geologiniai parametrai

Geologinė storymė buvo formuojama tukstančius metų. Dabar, po mūsų kojomis, vyksta nesiliaujantys procesai tokie, kaip natūralus požeminio vandens, šiluminės energijos judėjimas. Ačiū fizikai, matematikai, mokslams, kurie leidžia mums pamėginti suvokti, kaip įvairūs procesai vyksta gelmėse ir kas juos lemia.

Yra gausybė parametrų ir koeficientų: geologiniai, hidrogeologiniai, terminiai, geofizikiniai ir t.t. Darant prielaidą, kad Žemės gelmės yra tokios, kokios yra ir juose susiformavusi tam tikrų procesų natūralūs srautai, išeina, kad parametrai tiesiogiai priklauso vienas nuo kito ( žinome, kad vanduo filtruojasi uolienų poromis, taigi žinant uolienų poringumą ir vandens lygio skirtumą galime nusakyti vandens filtracijos greitį). Taigi turint vienus parametrus galime interpretuoti kitus.  Žemės gelmių parametrams nustatyti atliekami įvairūs geologiniai tyrimai. Kaip viena tyrimo rūšių yra matematinio, fizikinius procesus natūraliose sąlygose nusakančio, modelio sudarymas.