TRT! Kam to reikia?

Tam, kad geoterminio šildymo ir (ar) vėsinimo sistema veiktų sklandžiai – turi būti įrengtas pakankamo dydžio lauko kontūras (gruntinis ar gręžskylinis šilumokaitis). Norint tiksliai apskaičiuoti reikiamą šilumokaičių gylį ir kiekį, visų pirma reikia žinoti sklypo geologinės storymės sandarą, uolienų  efektyvų šilumos laidumą, šiluminę talpą ir šilumokaičių šiluminę varžą, kuri turi didelią įtaką visos sistemos darbo naudingumo koeficientui. Įrenginėjant didesnias, kaip 25 kW/h galingumo geoterminio šildymo-vėsinimo sistemas, gelmių terminiams parametrams nustatyti paprastai atliekamas Terminės Reakcijos Tyrimas (TRT) dar vadinamas temperatūrinio atsako testas. Tik nustatę parametrus galime patikslinti šilumokaičių gylį ir skaičių. UAB „Hidro Geo Consulting“ yra patyrusi ir atestuota atlikti šio tipo darbus.

TRT tyrimai yra patikimi, pigūs, juos paprasta atlikti. Kvalifikuota geologinių, hidrogeologinių, termogeologinių duomenų interpretacija ir lauko kontūro įrengimas yra ypač svarbus, nes tai leidžia optimizuoti ne tik sistemos įrengimo ir eksploatavimo kaštus, bet ir užtikrinant racionalų šilumos siurblių darbą, Žemės gelmių šiluminių išteklių naudojimą ir nenaudojamų išteklių apsaugą.

Reikia atkreipti dėmesį, kad daug neigiamų atsiliepimų apie geotermines sistemas yra susiję būtent su tuo, kad nebuvo atlikti pagrindiniai Žemės gelmių terminių parametrų tyrimai, ir prastai interpretuoti geologiniai duomenys. Tam, kad užtikrinti sklandų ir racionalų šilumos siurblių darbą reikia įvertinti geologinę storymę,  kaip vieną visumą, veikiamą daugelio faktorių (šiluminius, hidrogeologinius sluoksnių parametrus, sudėtį, pastato šilumos ir (ar) vėsos poreikio balansą metų bėgyje ir t.t.).

Daugelis įmonių montuoja geoterminio šildymo sistemas pagal pricipines katiliniu montavimo schemas visiškai neatsižvelgiant į geologines sąlygas. Projektavimo darbų etape sutaupyti keli tūkstančiai litų gali daug daugiau kainuoti ateityje išaugus sistemos eksploatacinėms išlaidoms.

Įrengus per mažą Lauko Kontūrą jo efektyvumas šilumos siurblių sistemai yra nepakankamas. Pradžioje gali atrodyti, kad viskas veikia sklandžiai. Tik praejus tam tikram laikui, kai gelmių šiluminės energijos nepakanka racionaliam šilumos siurblių darbui užtikrinti, pastebimas  sistemos eksploatacijos kaštų augimas. Naudingumo koeficientas (COP) ilgametės eksploatacijos metu vis mažėja, o sistemos eksploatacinės išlaidos kasmet vis didėja, kol lauko kontūras neperšąla ir neužtikrina reikiamo šilumnešio temperaturų skirtumo.

Savo ruožtu įrengus perdidelį Lauko kontūrą yra tiesiogiai „prarandami“ pinigai jo įrengimui (gręžimas, pajungimas, vamzdynai), taip pat gali padidėti sistemos eksploatacinės išlaidos.

Klaidos atliekan šilumos siurblių montavimą (katilinės aprišimą) neturi tokios didelės įtakos geoterminės sistemos efektyvumui, kaip klaidos padarytos įrenginėjant, ar skaičiuojant lauko kontūro dydį.

Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos geologinė storymė labai marga ir nevienalytė, tokio tipo terminių geologinių duomenų nėra. Tokie darbai yra neišvengiami ir turi būti atliekami gręžskylinių šilumokaičių įrengimo metu.

 

UAB „Hidro Geo Consulting“

direktorius, geologas Žygimantas Palaitis

Skaityti toliau

Gruntinis šilumokaitis

Gruntinis šilumokaitis (ground heat exchanger) – konkretaus dydžio ir matmenų požeminis įrenginys skirtas šiluminei energijai perduoti iš (į) Žemės gelmių. Dažniausiai įrengiamas 1-2 m gylyje, ø 32 mm skersmens vamzdyno tinklas, kuriuo uždaru ratu cirkuliuoja šilumą perduodantis skystis – šilumnešis. Šilumokaičio dydis ir gylis priklauso nuo sklypo geologinių sąlygų ir padeties, šilumos ir (ar) vėsos poreikio metinio balanso. Liaudyje dažnai vadinamas horizontalus kolektorius, geoterminis gyvatukas ir t.t.

Skaityti toliau

Gręžskylinis šilumokaitis

Gręžskylinis šilumokaitis (borehall heat exchanger) – konkretaus dydžio ir matmenų požeminis įrenginys skirtas perduoti iš (į) Žemės gelmes šiluminę energiją. Paprastai įrenginėjamas vertikaliuose ar pasvyruose gręžskylėse. Šilumokaitį sudaro vienas ar du „U“ raidės formos ar specialūs, turbulentiniai vamzdžiai, kuriais uždaru ratu cirkuliuoja šilumnešis, ir gręžskylės užpildas, kuriuo sumontavus šilumokaitį užpildoma tuščia gręžskylės ertmė. Tai užtikrina požeminio vandens apsaugą ir minimalius šilumos perdavimo nuostuolius.

Šilumokaičio tipas ir dydis priklauso nuo šilumos ir (ar) vėsos poreikio metinio balanso, sklypo geologinių  sąlygų ir padeties, teritorijos planavimo. Liaudyje vadinamas geoterminis gręžinys, zondas, vertikalus kolektorius ir t.t.

Skaityti toliau

Atsinaujinančių išteklių energijos gamybos įrenginys

Atsinaujinančių išteklių energijos gamybos įrenginys – iš atsinaujinančių energijos išteklių elektros energiją ir (ar) šiluminę energiją, ir (ar) biolurą, ir (ar)biodegalus gaminantis įrenginys.

Skaityti toliau

Geoterminės sistemos įrengimas

Geoterminės sistemos įrengimas susideda iš kelių dalių. Visų pirma turi būti užtikrinta Žemės gelmių apsauga. Visų antra reikia išsiaiškinti sklypo geologinę sandarą ir hidrogeologinę situaciją, įvertinti geoterminės energijos potencialą. Trečia suprojektuoti GS lauko kontūrą atsižvelgiant į poreikius ir geologines sąlygas, jį įrengti laikantis reikalavimų užtikrinti nenaudojamų išteklių apsaugą (požeminio, paviršinio vandens apsaugą). Ketvirta, paskutinė sistemos įrengimo dalis yra šilumos siurblių montavimas ir sistemos paleidimo derinimo darbai.

Skaityti toliau