Sistemų įrengimo optimizavimas

Ženklią vandens tiekimo ar geoterminės sistemos įsirengimo kaštų dalį sudaro mechaninio Žemės gręžimo ir (ar) kasimo darbai. Kiekvienu atveju žinios ir tikslus, bei savalaikis įvairių parametrų nustatymas leidžia ženkliai sutaupyti įsirengiant ir eksploatuojant sistemas. 

Geologiniai tyrimai tai priemonė Jūsų išlaidoms mažinti.

Svarbiausia – atsižvelgiant į poreikius ir perspektyvą parinkti optimalų gręžimo gylį. Laiku nustatyti vandeningą sluoksnį ar įvertinti bendrą storymės geologinę sandarą čia, ir dabar. Mechaninio Žemės gręžimo metu atliekame gręžimo šlamo tyrimus (muddlogging), apibendrinam informaciją ir pateikiame gręžinio savininkui duomenis apie uolienų sudėtį ir vandeningumą. Konsultuojame, požeminio vandens ir šiluminės energijos paieškos ir gavybos klausimais.

Analitinė Geologija

Atliekame geoterminės sistemos lauko kontūro dydžio skaičiavimą ir formos parinkimą atsižvelgiant į sklypo geologines sąlygas ir reikiamą išgauti gelmių šiluminės energijos kiekį. Žinant geologinės storymės sandarą, hidrogeologinius ir terminius uolienų parametrus sudaromas, gamtinėse sąlygose vykstančius fizikinius procesus nusakantis, analitinis matematinis modelis. Tai leidžia nustatyti optimalų geoterminės sistemos lauko kontūro dydį užtikrinantį racionalų šilumos siurblių darbą ir Žemės gelmių išteklių naudojimą ilgalaikės sistemos eksploatacijos metu.
Skaityti toliau