Geotermija

Žemės šiluminiai ištekliai

Atliekame Žemės gelmių šiluminių išteklių įvertinimą

Įdėta >>> >>> 2012, gegužės Kt >>> Žemės gelmių šiluminės energijos išteklių įvertinimas | Komentavimas išjungtas įraše Atliekame Žemės gelmių šiluminių išteklių įvertinimą

Rengiame ir įstatmų nustatyta tvarka teikiame LGT atliktų „Žemės šiluminės energijos įvertinimo“geologinių darbų ir gautų tyrimų rezultatų ataskaitas būtinas leidimui naudoti Žemės gelmių šiluminius išteklius gauti; Rengiame geologinių tyrimų ir geologinių darbų projektus; Vykdome geologinių darbų priežiūrą;  Atliekame tiesioginius ir netiesioginius geologinius tyrimus; Atliekame Terminės Reakcijos Tyrimą, apibendrintiems geologinės storymės terminiams parametrams nustatyti; Sudarome analitinį matematinį modelį geoterminiam potencialui...

skaityti toliau

Terminės Reakcijos Tyrimas

Įdėta >>> >>> 2012, gegužės Kt >>> Į Geotermija puslapį | Komentavimas išjungtas įraše Terminės Reakcijos Tyrimas

Žinant apibendrintus geologinės storymės šiluminius parametrus skaičiuojamas gręžskylinių šilumokaičių gylis ir kiekis racionaliam geoterminės energijos panaudojimui ir šilumos siurblių darbui užtikrinti.                 Praktikoje terminės reakcijos tyrimas imituoja šilumos siurblio veikimą tik atvirkščiai. Matuojama  kiek šilumos uoliena gali priimti. Atsižvelgiant į požeminio vandens įtaką ir matavimų rezultatus, yra tiriamas geologinės storymės efektyvus šilumos laidumas, savitoji šiluminė talpa, šiluminė varža. Uolienų šilumos laidumas...

skaityti toliau

Lauko kontūras

Įdėta >>> >>> 2012, gegužės Kt >>> Į Geotermija puslapį | Komentavimas išjungtas įraše Lauko kontūras

Lauko kontūras – GS dalis esanti Žemėje skirta gelmių šiluminei energijai išgauti/perteikti                 Projektuojant Geoterminio šildymo/vėsinimo sistemos lauko kontūrą, turi būti surinkti ir kaip viena visuma įvertinti vietovės geologiniai, hidrogeologiniai ir geoterminiai parametrai.                 Tik kvalifikuoto šios srities specialisto atlikta duomenų analizė leidžia optimaliai parinkti lauko kontūro dydį ir įvertinti  visos sitemos įrengimo ir eksploatavimo sanaudų balansą. Optimalaus lauko kontūro dydžio parinkimas...

skaityti toliau

Atsinaujinančių išteklių energija

Įdėta >>> >>> 2012, gegužės Tr >>> Į Geotermija puslapį | Komentavimas išjungtas įraše Atsinaujinančių išteklių energija

Atsinaujinančių išteklių energija – energija iš atsinaujinančių neiškastinių išteklių: vėjo, saulės energijos, aeroterminiai, geoterminiai, hidroterminiai ištekliai ir vandenynų energija, hidroenergija, biomasė, biodujos, įskaitant sąvartynų ir nuotekų perdirbimo įrenginių dujas, taip pat kitų atsinaujinančių neiškastinių išteklių, kurių panaudojimas technologiškai yra galimas dabar ar bus galimas ateity, energija.

skaityti toliau