Terminės Reakcijos Tyrimas

Žinant apibendrintus geologinės storymės šiluminius parametrus skaičiuojamas gręžskylinių šilumokaičių gylis ir kiekis racionaliam geoterminės energijos panaudojimui ir šilumos siurblių darbui užtikrinti.

                Praktikoje terminės reakcijos tyrimas imituoja šilumos siurblio veikimą tik atvirkščiai. Matuojama  kiek šilumos uoliena gali priimti. Atsižvelgiant į požeminio vandens įtaką ir matavimų rezultatus, yra tiriamas geologinės storymės efektyvus šilumos laidumas, savitoji šiluminė talpa, šiluminė varža. Uolienų šilumos laidumas labai skirtingas. Pavyzdžiui, vidutinis švaraus  smėlio šilumos laidumas yra 1,3 W/ (mK), o  molio – 2,0 W/ (mK), kai maksimalus vandens yra tik 0,6 W / (mK). Taigi geologinės storymės šiluminiai parametrai skirtingose vietose skiriasi ženkliai, kas įtakoja lauko kontūro dydį.

                Nustatant geologinės storymės šiluminiu parametrus TRT tyrimo duomenis reikia papildyti plataus masto geologine, hidrogeologine, informacija. Tik šios srities specialistas gali atlikti išsamią šių duomenų interpretaciją ir patikimai nustatyti parametrus reikiamus, GS sistemų projektavimui.