Atliekame Žemės gelmių šiluminių išteklių įvertinimą

Rengiame ir įstatmų nustatyta tvarka teikiame LGT atliktų „Žemės šiluminės energijos įvertinimo“geologinių darbų ir gautų tyrimų rezultatų ataskaitas būtinas leidimui naudoti Žemės gelmių šiluminius išteklius gauti;

Rengiame geologinių tyrimų ir geologinių darbų projektus;

Vykdome geologinių darbų priežiūrą; 

Atliekame tiesioginius ir netiesioginius geologinius tyrimus;

Atliekame Terminės Reakcijos Tyrimą, apibendrintiems geologinės storymės terminiams parametrams nustatyti;

Sudarome analitinį matematinį modelį geoterminiam potencialui įvertinti (kaip efektyviai galime panaudoti gelmes šildymo/vėsinimo poreikiams);