TRT! Kam to reikia?

Tam, kad geoterminio šildymo ir (ar) vėsinimo sistema veiktų sklandžiai – turi būti įrengtas pakankamo dydžio lauko kontūras (gruntinis ar gręžskylinis šilumokaitis). Norint tiksliai apskaičiuoti reikiamą šilumokaičių gylį ir kiekį, visų pirma reikia žinoti sklypo geologinės storymės sandarą, uolienų  efektyvų šilumos laidumą, šiluminę talpą ir šilumokaičių šiluminę varžą, kuri turi didelią įtaką visos sistemos darbo naudingumo koeficientui. Įrenginėjant didesnias, kaip 25 kW/h galingumo geoterminio šildymo-vėsinimo sistemas, gelmių terminiams parametrams nustatyti paprastai atliekamas Terminės Reakcijos Tyrimas (TRT) dar vadinamas temperatūrinio atsako testas. Tik nustatę parametrus galime patikslinti šilumokaičių gylį ir skaičių. UAB „Hidro Geo Consulting“ yra patyrusi ir atestuota atlikti šio tipo darbus.

TRT tyrimai yra patikimi, pigūs, juos paprasta atlikti. Kvalifikuota geologinių, hidrogeologinių, termogeologinių duomenų interpretacija ir lauko kontūro įrengimas yra ypač svarbus, nes tai leidžia optimizuoti ne tik sistemos įrengimo ir eksploatavimo kaštus, bet ir užtikrinant racionalų šilumos siurblių darbą, Žemės gelmių šiluminių išteklių naudojimą ir nenaudojamų išteklių apsaugą.

Reikia atkreipti dėmesį, kad daug neigiamų atsiliepimų apie geotermines sistemas yra susiję būtent su tuo, kad nebuvo atlikti pagrindiniai Žemės gelmių terminių parametrų tyrimai, ir prastai interpretuoti geologiniai duomenys. Tam, kad užtikrinti sklandų ir racionalų šilumos siurblių darbą reikia įvertinti geologinę storymę,  kaip vieną visumą, veikiamą daugelio faktorių (šiluminius, hidrogeologinius sluoksnių parametrus, sudėtį, pastato šilumos ir (ar) vėsos poreikio balansą metų bėgyje ir t.t.).

Daugelis įmonių montuoja geoterminio šildymo sistemas pagal pricipines katiliniu montavimo schemas visiškai neatsižvelgiant į geologines sąlygas. Projektavimo darbų etape sutaupyti keli tūkstančiai litų gali daug daugiau kainuoti ateityje išaugus sistemos eksploatacinėms išlaidoms.

Įrengus per mažą Lauko Kontūrą jo efektyvumas šilumos siurblių sistemai yra nepakankamas. Pradžioje gali atrodyti, kad viskas veikia sklandžiai. Tik praejus tam tikram laikui, kai gelmių šiluminės energijos nepakanka racionaliam šilumos siurblių darbui užtikrinti, pastebimas  sistemos eksploatacijos kaštų augimas. Naudingumo koeficientas (COP) ilgametės eksploatacijos metu vis mažėja, o sistemos eksploatacinės išlaidos kasmet vis didėja, kol lauko kontūras neperšąla ir neužtikrina reikiamo šilumnešio temperaturų skirtumo.

Savo ruožtu įrengus perdidelį Lauko kontūrą yra tiesiogiai „prarandami“ pinigai jo įrengimui (gręžimas, pajungimas, vamzdynai), taip pat gali padidėti sistemos eksploatacinės išlaidos.

Klaidos atliekan šilumos siurblių montavimą (katilinės aprišimą) neturi tokios didelės įtakos geoterminės sistemos efektyvumui, kaip klaidos padarytos įrenginėjant, ar skaičiuojant lauko kontūro dydį.

Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos geologinė storymė labai marga ir nevienalytė, tokio tipo terminių geologinių duomenų nėra. Tokie darbai yra neišvengiami ir turi būti atliekami gręžskylinių šilumokaičių įrengimo metu.

 

UAB „Hidro Geo Consulting“

direktorius, geologas Žygimantas Palaitis