Atsinaujinančių išteklių energijos gamybos įrenginys

Atsinaujinančių išteklių energijos gamybos įrenginys – iš atsinaujinančių energijos išteklių elektros energiją ir (ar) šiluminę energiją, ir (ar) biolurą, ir (ar)biodegalus gaminantis įrenginys.