Požeminio vandens išteklių įvertinimo ir sanitarinės apsaugos zonos nustatymo darbai

UAB „Hidro Geo Consulting“  atliko AB „Vilniaus degtinė“, Obelių spirito varyklos vandenvietės Audronių I k., Obelių sen., Rokiškio r. sav. Požeminio vandens išteklių įvertinimo ir sanitarinės apsaugos zonos nustatymo darbai. Pagal gręžinių tiriamųjų išpumpavimų duomenis nustatytas gręžinių techninis stovis, produktyvių vandeningų sluoksnių hidrogeologiniai parametrai, atliktas požeminio vadnens išteklių įvertinimas ir parengtas vandenvietės SAZ specialusis planas;

Atlikome „Žalesos“ vandenvietės našumo padidinimo galimybių studiją, įvertinta naujų gręžinių įtaka esamiem gręžiniam;