Žemės gelmių šiluminės energijos auditas

Atlikome Žemės gelmių tyrimą „Žemės gelmių šiluminės energijos žvalgybos darbai aukštųjų technologijų tyrimų centrui Vilniuje“. Vykdant projektą buvo:

Parengti Žemės gelmių tyrimo projektai;

Atlikti Tiesioginiai ir netiesioginiai geologiniai tyrimai;

Vykdyta geologinių darbų priežiūra,

Nustatyti uolienų geoterminiai parametrai,

Parengta atliktų geologinių darbų ir gautų tyrimų rezultatų ataskaita pateikta Lietuvos Geologijos Tarnybai prie LR Aplinkos Ministerijos.