Konsultacijos

Ilgalaikių HGC specialistų konsultacijų nauda Jums tai: aukšto lygio konsultacijos ir darbų atlikimas leidžia pasiekti puikių rezultatų sprendžiant Jūsų geologinius uždavinius. Jūsų pelnas gautas sistemų įrengimo ir ilgalaikės eksploatacijos metu yra dalis Jūsų tolimesnės sekmės, o Jūsų sekmė taip pat yra ir mūsų sekmės dalis.

Kad pirmoji konsultacija būtų sklandi reikia:

 • išanksto telefonu ar elektronine forma aptarti Jūsų viziją ir išsiaiškinti poreikius;
 • atsižvelgiant į keliamus uždavinius, turi būti surinkta ir įvertinta geologinė informacija apie konkrečią vietovę ir rasti galimi keliamų uždavinių sprendimai.

Teikiame plataus masto konsultacijas sekančiais klausimais:

Konsultuojame:

 1. Kaip nepriklausomas ekspertas pateikiame prognozinį vandeningo sluoksnio slūgsojimo gylį konkrečioje vietovėje pagal atliktą Lietuvos geologijos tarnybos duomenų bazėje esančių geologinių duomenų analizę.
 2. Požeminio vandens gavybos, kokybės gerinimo ir tiekimo klausimais:
 • eksploatacinio gręžinio vietos ir konstrukcijos parinkimas;
 • vandens pakėlimo įranga;
 • vandentiekio trasų išdėstymas;
 • eksploatacinio gręžinio techninio stovio ir remonto klausimais;

 

Geoterminės energijos gavybos ir Žemės gelmių, kaip šiluminės energijos kaupyklos panaudojimo klausimais:

 1. Žemės gelmių panaudojimo geoterminių sistemų įrengimui;
 2. Šilumos siurblių sistemos įrengimo kaštų optimizavimo;
 3. Lauko kontūro efektyvumo klausimais;
Geologinių sąlygų panaudojimas nuotekų valymo ir utilizavimo sistemų įrengimo klausimais:

 1. Nuotekų kaupimo ir valymo įrenginiai;
 2. Nuotekų šalinimo tinklų statyba, optimizacija ir kiti klausimai;