Geoterminė energija

Geoterminė energija – šilumos energija, susikaupusi žemiau Žemės paviršiaus.