Geologinė dokumentacija

Tai leidimo eksploatuoti Žemės gelmių išteklius  dalis. Vienu atveju tai valstybinių institucijų patvirtintas eksploatacinio vandens gręžinio projektas, kitu – eilė geologinių tyrimų.

Visų pirma – darbai skirti užtikrinti racionalų požeminio vandens ir geoterminės energijos išteklių naudojimą, o svarbiausia leidžia užsakovui minimalizuoti išlaidas optimaliai įsirengiant požeminio vandnes ar geoterminės energijos gavybos sistemas. Darbai būtini atlikti prieš Žemės gelmių išteklių naudojimo pradžią skiriasi nuo išteklių rūšies ir poreikio.

Asmeniniam vartotojui:

Individualiems vartotojams buitinių poreikių tenkinimui požeminio vandens ar geoterminės energijos naudojimo leidimai išduodami supaprastinta tvarka. Tai yra savivaldybės ir valstybinės sveikatos priežiūros tarnybos patvirtintas eksploatacinio vandens gręžinio ir (ar) gruntinio šilumokaičio įrengimo projektas. Darbų eiliškumas ir svarba būtų sekantys: Būtina išsiaiškinti realius požeminio vandens ir (ar) šilumos-vėsos poreikius, atlikti esamos geologinės informacijos analizę, sužinoti prognozinį vandens gręžinio ar šilumokaičio gylį, realiai įvertinti išlaidas ir suplanuoti biudžetą, eksploatacinio požeminio vandens gręžinio ar šilumokaičio įrengimo projekto parengimas ir suderinimas, faktinės geologinės sąrangos nustatymas, optimalaus eksploatacinio vandens gręžinio ar šilumokaičio gylio-ilgio parinkimas ir įrengimas, vandens tiekimo ar šilumos siurblių sistemos montavimas, malonus atsinaujinančių išteklių naudojimas.

Vandenvietės įrengimo ir eksploatacijos atveju:

vandens poreikio nustatymas ir Žemės gelmių panaudojimo galimybių studija, vandenvietės įrengimo projekto parengimas, eksploatacinių vandens gręžinių įrengimo projektas, mechaninis Žemės gręžimas, faktinės geologinės sarangos nustatymas, eksploatacinių vandens gręžinių įrengimas, gręžinių tiriamasis išpumpavimas, faktinio gręžinio stovio įvertinimas, vandeningo sluoksnio hidrogeologinių parametrų nustatymas, požeminio vandens išteklių įvertinimas, vandenvietės sanitarinės apsaugos zonos (SAZ) nustatymas, požeminio vandens išteklių naudojimo projekto parengimas ir LR Aplinkos Ministerijos leidimo naudoti požeminio vandens išteklius gavimas.

Žemės gelmių šiluminės energijos gavybos atveju:

Turi būti atliktas šilumos ir (ar) vėsos poreikio nustatymas ir Žemės gelmių panaudojimo galimybių studija, tiriamojo gruntinio (geound heat ecxacger GHE) ar gręžskylinio (borehole heat excanger BHE) šilumokaičio įrengimo projektas, faktinės geologinės sąrangos nustatymas, tiriamojo šilumokaičio įrengimas, tiriamasis šiluminis išbandymas, šilumokaičio faktinio stovio įvertinimas, uolienų šiluminių parametrų nustatymas, Žemės gelmių šiluminių išteklių įvertinimas, šiluminių išteklių naudojimo projekto parengimas, LR Aplinkos Ministerijos leidimo naudoti Žemės gelmių šiluminės energijos išteklius gavimas, šilumos siurblių parinkimas, optimalaus geoterminės sistemos lauko kontūro dydžio ir formos parinkimas, eksploatacinių šilumokaičių įrengimas, šilumos siurblių montavimas, sistemos paleidimas ir derinimas. Atsakingai atlikus šiuos darbus bus užtikrinta: greičiausias sistemos atsiperkamumas, ženklus šildymo išlaidų sumažėjimas, racionalus šilumos siurblių darbas ilgalaikės sistemos eksploatacijos metu;