Išlaidų optimizacija

Išlaidų optimizacija

Geoterminių sistemų naudojančių Žemės gelmių išteklius analitinų Geologinių-matematinių modelių sudarymas atsižvelgiant į geologines sąlygas ir šilumos ir/ar vėsos poreikius.

Šiluminių išteklių vertinimas, Lauko kontūro dydžio parinkimas, geologinė dokumentacija!

Šilumos siurblių sistemos įrengimo kaštų optimizavimas