Geotermija

Žemės šiluminiai ištekliai

Atliekame Žemės gelmių šiluminių išteklių įvertinimą

Posted by on 2012, gegužės Kt in Žemės gelmių šiluminės energijos išteklių įvertinimas | Komentarai įrašui Atliekame Žemės gelmių šiluminių išteklių įvertinimą yra išjungti

Rengiame ir įstatmų nustatyta tvarka teikiame LGT atliktų „Žemės šiluminės energijos įvertinimo“geologinių darbų ir gautų tyrimų rezultatų ataskaitas būtinas leidimui naudoti Žemės gelmių šiluminius išteklius gauti; Rengiame geologinių tyrimų ir geologinių darbų projektus; Vykdome geologinių darbų priežiūrą;  Atliekame tiesioginius ir netiesioginius geologinius tyrimus; Atliekame Terminės Reakcijos Tyrimą, apibendrintiems geologinės storymės terminiams parametrams nustatyti; Sudarome analitinį matematinį modelį geoterminiam potencialui...

read more

Terminės Reakcijos Tyrimas

Posted by on 2012, gegužės Kt in Į Geotermija puslapį | Komentarai įrašui Terminės Reakcijos Tyrimas yra išjungti

Žinant apibendrintus geologinės storymės šiluminius parametrus skaičiuojamas gręžskylinių šilumokaičių gylis ir kiekis racionaliam geoterminės energijos panaudojimui ir šilumos siurblių darbui užtikrinti.                 Praktikoje terminės reakcijos tyrimas imituoja šilumos siurblio veikimą tik atvirkščiai. Matuojama  kiek šilumos uoliena gali priimti. Atsižvelgiant į požeminio vandens įtaką ir matavimų rezultatus, yra tiriamas geologinės storymės efektyvus šilumos laidumas, savitoji šiluminė talpa, šiluminė varža. Uolienų šilumos laidumas...

read more

Lauko kontūras

Posted by on 2012, gegužės Kt in Į Geotermija puslapį | Komentarai įrašui Lauko kontūras yra išjungti

Lauko kontūras – GS dalis esanti Žemėje skirta gelmių šiluminei energijai išgauti/perteikti                 Projektuojant Geoterminio šildymo/vėsinimo sistemos lauko kontūrą, turi būti surinkti ir kaip viena visuma įvertinti vietovės geologiniai, hidrogeologiniai ir geoterminiai parametrai.                 Tik kvalifikuoto šios srities specialisto atlikta duomenų analizė leidžia optimaliai parinkti lauko kontūro dydį ir įvertinti  visos sitemos įrengimo ir eksploatavimo sanaudų balansą. Optimalaus lauko kontūro dydžio parinkimas...

read more

Atsinaujinančių išteklių energija

Posted by on 2012, gegužės Tr in Į Geotermija puslapį | Komentarai įrašui Atsinaujinančių išteklių energija yra išjungti

Atsinaujinančių išteklių energija – energija iš atsinaujinančių neiškastinių išteklių: vėjo, saulės energijos, aeroterminiai, geoterminiai, hidroterminiai ištekliai ir vandenynų energija, hidroenergija, biomasė, biodujos, įskaitant sąvartynų ir nuotekų perdirbimo įrenginių dujas, taip pat kitų atsinaujinančių neiškastinių išteklių, kurių panaudojimas technologiškai yra galimas dabar ar bus galimas ateity, energija.

read more