Kontaktai

Galite kreiptis elektroniniu paštu: info@hgc.lt arba skambinti telefonu 8 63 770 221

UAB „Hidro Geo Consulting“ vadovas, geologas Žygimantas Palaitis.

Read More

Naujiena! TRT Tyrimas jau Lietuvoje

Naujiena! TRT Tyrimas jau Lietuvoje

Terminės Reakcijos Tyrimas – terminio atsako testas

 

Paprastas, pigus ir patikimas Žemės gelmių geologinis tyrimas, kurio metu gaunami duomenys būtini vertinant geoterminės energijos išteklius ir leidžiantys optimizuoti GS sistemos įrengimo kaštus.

Read More

Vandeningų sluoksnių nustatymas čia ir dabar.

Vandeningų sluoksnių nustatymas čia ir dabar.

Eksploatacinio vandens gręžinio gylis tiesiogiai priklauso nuo vandeningo sluoksnio slūgsojimo gylio. Eksploatacinio vandens gręžinio kolonos montavimas yra tik dalis darbų. Svarbiausia – atsižvelgiant į poreikius ir perspektyvą parinkti vadneningą sluoksnį ir jį atpažinti dar mechaninio Žemės gręžimo metu. Tai nėra paprasta ir kiekvienu atveju reikalauja specialių žinių, įrangos ir išasnkstinio pasiruošimo, kam, gręžimą vykdančiam personalui,  paprastai trūksta laiko ar kompetencijos.

Atliekame uolienų ir gręžimo šlamo sąvybių įvertinimą mechaninio Žemės gręžimo metu.

Kompleksiškai, tuo pačiu metu, atliekant kelis skirtingus geologinius tyrimus galime čia ir dabar interpretuoti storymės geologinę sąrangą ir hidrogeologinių sąlygų kaitą.  Tam reikia:

Paruošiamieji darbai.

Jų metu pagal Užsakovo pateiktą užduotį atliekamas pirminis geologinės informacijos apie konkretų objektą rinkimas, sisteminimas ir pradinis vertinimas. Pateikiamas prognozinis vandeningo sluoksnio slūgsojomo gylis, sudaromas preliminarus geologinių sąlygų pjūvis pagal Lietuvos Geologijos Tarnybos fonde esančią informaciją.

Vizualinis uoienų vertinimas.

Turint atitinkamas žinias, pagal iš gręžskylės išnešam0 grunto vizualinį įvertinimą galima atlikti pradinį geologinių sąlygų įvertinimą. Nustatyti grunto litologinę sudėtį, spalvą, mėginio paėmimo gylį. Šie duomenys yra pirminiai ir naudojami, kaip papildoma informacija vykdant tolimesnius požeminio vandens paieškos darbus. Dėje, bet šiuo metodu galima „pasitikėti“ tik dalinai, nes didėjant gręžinio gyliui didėja ir paklaidos. Su kiekvienu pragręžtu metru dėl nuolat, uždaru ciklu, cirkuliuojančio gręžimo skiedinio, daugėja priemaišų, didėja pragręžtos uolienos pakėlimo į paviršių laikas, o pasiekus 30 ir daugiau metrų gylį atpažinti smulkų smėlį pasidaro ypač sudėtinga ir, kaip bebūtų apmaudu, būtent smėliuose ir yra susikaupęs požeminis vanduo, kurio mes ir ieškome.

Gręžimo skiedinio fizinių sąvybių kitimo stebėjimas mechaninio gręžimo metu.

Įdealaus gręžimo per vandensparines uolienas (molis, priemolis, priesmėlis) metu gręžimo skiedinio temperatūra nesikeistų. Laimei įdealių sąlygų nėra ir gręžimo skiedinio temperatūra nuolat kinta gręžimo metu, o jos svyravimo stebėjimas leidžia daug tiksliau interpretuoti hidrogeologinę situaciją. Vandeningų sluoksnių temperatūra paprastai yra žemesnė, nei gręžimo skiedinio. Pradėjus gręžti vandningas uolienas tuoj pat keičiasi ir skiedinio temperatūra. Būtent tai ir leidžia iškart pastebėti hidrogeologinių sąlygų kaitą.

Kaip vieną visumą vertinant visą mechaninio gręžimo procesą, paimtus uolienų mėginius ir gręžimo skiedinio savybių kitimo duomenis galima interpretuoti hidrogeologines sąlygas, pagrįsti sluoksnio vandeningumą, patikslinti vandeningų darinių slūgsojimo gylį ir storį čia ir dabar. 

 

 

Read More

Išlaidų optimizacija

Išlaidų optimizacija

Geoterminių sistemų naudojančių Žemės gelmių išteklius analitinų Geologinių-matematinių modelių sudarymas atsižvelgiant į geologines sąlygas ir šilumos ir/ar vėsos poreikius.

Šiluminių išteklių vertinimas, Lauko kontūro dydžio parinkimas, geologinė dokumentacija!

Šilumos siurblių sistemos įrengimo kaštų optimizavimas

Read More