Atliekame Žemės gelmių šiluminių išteklių įvertinimą

Rengiame ir įstatmų nustatyta tvarka teikiame LGT atliktų „Žemės šiluminės energijos įvertinimo“geologinių darbų ir gautų tyrimų rezultatų ataskaitas būtinas leidimui naudoti Žemės gelmių šiluminius išteklius gauti;

Rengiame geologinių tyrimų ir geologinių darbų projektus;

Vykdome geologinių darbų priežiūrą; 

Atliekame tiesioginius ir netiesioginius geologinius tyrimus;

Atliekame Terminės Reakcijos Tyrimą, apibendrintiems geologinės storymės terminiams parametrams nustatyti;

Sudarome analitinį matematinį modelį geoterminiam potencialui įvertinti (kaip efektyviai galime panaudoti gelmes šildymo/vėsinimo poreikiams);

 

Skaityti toliau

Sistemų įrengimo optimizavimas

Ženklią vandens tiekimo ar geoterminės sistemos įsirengimo kaštų dalį sudaro mechaninio Žemės gręžimo ir (ar) kasimo darbai. Kiekvienu atveju žinios ir tikslus, bei savalaikis įvairių parametrų nustatymas leidžia ženkliai sutaupyti įsirengiant ir eksploatuojant sistemas. 

Geologiniai tyrimai tai priemonė Jūsų išlaidoms mažinti.

Svarbiausia – atsižvelgiant į poreikius ir perspektyvą parinkti optimalų gręžimo gylį. Laiku nustatyti vandeningą sluoksnį ar įvertinti bendrą storymės geologinę sandarą čia, ir dabar. Mechaninio Žemės gręžimo metu atliekame gręžimo šlamo tyrimus (muddlogging), apibendrinam informaciją ir pateikiame gręžinio savininkui duomenis apie uolienų sudėtį ir vandeningumą. Konsultuojame, požeminio vandens ir šiluminės energijos paieškos ir gavybos klausimais.

Analitinė Geologija

Atliekame geoterminės sistemos lauko kontūro dydžio skaičiavimą ir formos parinkimą atsižvelgiant į sklypo geologines sąlygas ir reikiamą išgauti gelmių šiluminės energijos kiekį. Žinant geologinės storymės sandarą, hidrogeologinius ir terminius uolienų parametrus sudaromas, gamtinėse sąlygose vykstančius fizikinius procesus nusakantis, analitinis matematinis modelis. Tai leidžia nustatyti optimalų geoterminės sistemos lauko kontūro dydį užtikrinantį racionalų šilumos siurblių darbą ir Žemės gelmių išteklių naudojimą ilgalaikės sistemos eksploatacijos metu.
Skaityti toliau

Žemės gelmių išteklių įvertinimas

Rengiame ir įstatmų nustatyta tvarka pateikiame Lietuvos geologijos tarnybai prie LR Aplinkos ministerijos atliktų „Žemės gelmių išteklių įvertinimo“ geologinių darbų ir gautų tyrimų rezultatų ataskaitas būtinas leidimui naudoti Žemės gelmių šiluminės energijos ar požeminio vandens išteklius gauti ar pratęsti;

Tiesioginius ir netiesioginius geologinius tyrimus, būtinus atlikti požeminio vandens ar šiluminės energijos išteklių įvertinimui:

Tiriamuosius vandens gręžinių hidraulinius išbandymus;

Tiriamuosius įrengtų gruntinių (GHE) ar gręžskylinių (BHE) šilumokaičių terminius išbandymus – Terminės reakcijos tyrimą (TRT).

 Analitiniais matematiniais metodais nustatome

                                 eksploatacinių vandens gręžinių ir geoterminių šilumokaičių techninį stovį;

                                 vandeningo sluoksnio hidrodinaminius parametrus;

                                 uolienų šiluminius parametrus;

;

„Vandenviečių požeminio vandens išteklių įvertinimo ir sanitarinės apsaugos zonos nustatymo“ ataskaitas;

„Žemės gelmių šiluminės energijos išteklių įverinimo“ ataskaitas;

Geologinių tyrimų ir geologinių darbų projektus;

Geologinę dokumentaciją.

Geologinių darbų (mechaninio Žemės gręžimo) priežiūrą.

 

Skaityti toliau

KItokia

kitokia

Skaityti toliau

Paslauga tokia tai

tokiatai

Skaityti toliau